Ubezpieczenia na życie Compensa

Ubezpieczenia na życie z funduszami inwestycyjnymi ze składką regularną:

  • Super Fundusz
  • Mega Fundusz
  • Top Fundusz

Są to ubezpieczenia, które pozwalają na połączenie ochrony ubezpieczeniowej z odkładaniem środków na przyszłą emeryturę lub inne zaplanowane w dalszej przyszłości wydatki: studia dziecka, zakup mieszkania, sfinansowanie podróży marzeń itp..Decydując się za zakup takiego ubezpieczenia należy pamiętać, iż nie jest to decyzja na kilka miesięcy lecz na lata i dzięki systematycznej, ale długoletniej wpłacie nawet niewielkich składek pozwala na duży zwrot zainwestowanych środków. Podstawowy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o dodatkowe klauzule.

Ubezpieczenia na życie ochronne – Gwarancja Ochrona

Ubezpieczenie to jest produktem terminowym i doskonale sprawdza się jako dodatkowe zabezpieczenie np. do kredytów bankowych.

Gwarancja Renta

Ubezpieczenie skierowane jest do osób, które poza samym ubezpieczeniem na życie, chcą mieć gwarancję wypłaty dożywotniej renty po ukończeniu 65 roku życia.
Gwarancja Renta dostępna jest w 2 wariantach:

  • z okresem gwarantowanej wypłaty renty – w wypadku śmierci osoby ubezpieczonej, wskazana uprzednio osoba będzie otrzymywała rentę do końca 15-letniego okresu
  • bez okresu gwarantowanej wypłaty renty – renta wypłacana jest osobie ubezpieczonej do końca życia

Podstawowy zakres tych ubezpieczeń może zostać rozszerzony o dodatkowe klauzule, między innymi:

  • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • całkowitej niezdolności do pracy
  • trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • ciężkiej trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku