Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne to gwarancja pokrycia kosztów leczenia zarówno w państwowych, jak i prywatnych placówkach medycznych na całym świecie. Ubezpieczenie daje możliwość korzystania z profesjonalnej opieki lekarzy oraz pokrywa koszty świadczeń dodatkowych, których nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana przez NFZ na wniosek obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach pakietów dostępne są następujące ubezpieczenia:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą i Assistance
  • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
  • ubezpieczenie NNW
  • ubezpieczenie bagażu