Ubezpieczenia NNW i zdrowotne

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia wypłatę świadczenia w razie zajścia wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Ubezpieczenia zdrowotne

  • leczenie ambulatoryjne
  • świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu
  • świadczenie z tytułu operacji