Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego to oferta skierowana do wszystkich firm, które w swojej działalności wykorzystują stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny.

Przedmiot ubezpieczenia - ubezpieczeniem może zostać objęty:

  • stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny
  • dane oraz nośniki danych
  • zwiększone koszty prowadzenia działalności poniesione w następstwie szkody rzeczowej

Zakres ubezpieczenia:

Ochrona obejmuje szkody rzeczowe polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, powodujące konieczność jego naprawy, wymiany lub ponownego zakupu, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn niewyłączonych w OWU. Szeroki zakres ubezpieczenia gwarantuje, że uszkodzony lub zniszczony sprzęt zostanie naprawiony lub „odkupiony”.