Pakiety ubezpieczeń dla MSP

Zakres dostępnych ryzyk jest różny w poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych, zależy od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości firmy.
Praktycznie każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe posiada w swojej ofercie kompleksowe ubezpieczenia dla małych i średnich firm. Ubezpieczenia te między sobą różnią:

  • wielkością majątku firmy, który może zostać przyjęty do ubezpieczenia (limit na poziomie od 1 mln zł do nawet 15 mln zł)
  • wielkością osiąganego obrotu (najczęściej do 30 mln zł)
  • wysokością s.g. w ubezpieczeniu OC (najczęściej do 1 mln zł)
  • ilością ryzyk obowiązkowych do wykupienia (najczęściej jest to ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych ale są dostępne też pakiety, gdzie do zawarcia ubezpieczenia wymagane jest jedno z kilku ubezpieczeń (Ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież, OC, NNW, All risk, elektronika)

Podstawowy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o dodatkowe ryzyka i klauzule.