Ubezpieczenie OC przewoźnika

Ubezpieczenie OC przewoźnika przeznaczone jest dla firm transportowych wykonujących zarobkowy przewóz towarów w krajowym i/lub międzynarodowym transporcie drogowym.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika, którą ponosi on zgodnie z konwencją CMR (dla transportu międzynarodowego) oraz polskim Prawem Przewozowym (dla transportu krajowego) za:

  • szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem (utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej)
  • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie do wysokości: kwoty przewoźnego (dla transportu międzynarodowego) lub podwójnej kwoty przewoźnego (dla transportu krajowego)

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe.