Ubezpieczenie grupowe pracowników

Grupowe ubezpieczenie na życie jest stworzone z myślą o elastycznej i kompleksowej ochronie zdrowia i życia ubezpieczonych pracowników oraz ich rodzin.

Szczególne korzyści ubezpieczenia:

  • ochrona - ubezpieczenie gwarantujące ochronę przez całą dobę na całym świecie
  • bez podatku – świadczenia wypłacane z tytułu umowy ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem spadkowym i dochodowym
  • indywidualna kontynuacja umowy – istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia dla pracownika i współmałżonka (np. w przypadku zmiany pracodawcy lub przejścia na emeryturę)

Zalety ubezpieczenia:

  • może zostać zawarte w zakładzie pracy liczącym już 3 pracowników
  • może obejmować ochroną pracowników i małżonków
  • pracownicy mają prawo przystąpić do umowy ubezpieczenia w dowolnym czasie jej trwania