Skutki braku polisy OC

Za brak obowiązkowego OC grozi opłata karna, a w przypadku spowodowania wypadku lub kolizji także wypłata z własnej kieszeni wysokiego odszkodowania.

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

 1. Rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, (obecnie 3200zł)
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, (obecnie 4800zł)
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę; (obecnie 530zł)
 2. Okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej