Dlaczego wyjeżdżając za granicę należy wykupić dodatkową polisę?

Karta EKUZ jaką wydaje NFZ osobom ubezpieczonym w Polsce uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innych państwach członkowskich (jest ich 30) w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu, bez konieczności jego przerywania i powrotu do kraju.


Zakres świadczeń dostępnych w ramach tego ubezpieczenia jest różny w zależności od odwiedzanego państwa i jego zasad opieki zdrowotnej. Różne świadczenia mogą być płatne, bezpłatne, lub płatne częściowo. Karta EKUZ nie zapewnia automatycznie bezpłatnej opieki, a tylko uprawnia do odzyskania niektórych poniesionych kosztów. Po powrocie do kraju należy zgłosić się z rachunkami i wypełnionym wnioskiem o zwrot kosztów.


Aby uniknąć takich niespodzianek warto zaopatrzyć się w polisę ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą. Ubezpieczenia te zapewniają najczęściej bezgotówkowe rozliczenie z placówką medyczną za koszty opieki wynikające z nagłego zachorowania lub wypadku w tym pokrycie kosztów badań a także konieczny transport medyczny. Dodatkowo zakres ochrony można rozszerzyć o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie NNW czy ubezpieczenie bagażu podróżnego.