Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

  1. rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
  2. okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
    • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej
    • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej
    • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej
  3. minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Kwotowo kary za brak polisy OC od 1 stycznia 2013 roku wynoszą:

gradacja opłaty samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy OC rolników
100% 3200 zł 4800 zł 530 zł 160 zł
50% 1600 zł 2400 zł 270 zł
50% 1600 zł 2400 zł 270 zł
20% 640 zł 960 zł 110 zł